SliderSliderSlider
ایونت رو

 

Kpi
کد رویداد : 12096              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : پنج شنبه 18 آذر 95 Thu 08 December 16
تاریخ پایان : پنج شنبه 18 آذر 95 Thu 08 December 16
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : نیاز به ثبت نام و رزرو
برگزارکننده : سایت بیزینس مانیتور ایران
اطلاعات تماس : 22059814 - 22041812 نمابر: 22059814 businessmonitor92@yahoo.com
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه همایش( www.businessmonitor.ir )

موضوعات:
1- معرفی مراحل شناسایی و تدوین شاخص های kpi و ضرورت های آن در شرکتهای پخش و توزیع
2- آشنایی با مراحل اندازه گیری شاخص های kpi در شرکتهای پخش و توزیع
3- معرفی و ارایه کمیت شاخص های فروش در شرکتهای پخش و توزیع
4- معرفی و ارایه کمیت شاخص های مالی در شرکتهای پخش و توزیع
5- معرفی و ارایه کمیت شاخص های منابع انسانی در شرکتهای پخش و توزیع
6- معرفی و ارایه کمیت شاخص های عملیات (پخش و توزیع ) در شرکتهای پخش و توزیع
7- ارایه کمیت های تراز شده به ازای انواع شرکتهای پخش و توزیع
8- نگاهی به تغییرات شاخص های kpi شرکتهای پخش و توزیع در فاصله سال های 1394 تا 1395
9- پیش بینی شاخص های kpi برای شرکتهای پخش و توزیع در سال 1395
توضیحات تکمیلی:
در این همایش ، ضمن معرفی شاخص های کلیدی اندازه گیری عملکرد هر یک از حوزه های پخش و توزیع در ایران ، اعداد و مقادیر هر یک از آنها که در نتیجه مطالعات میدانی سخنرانان به دست آمده است معرفی و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا از این طریق بتوانند وضعیت خود را با سایر شرکتهای مشابه مقایسه و تحلیل های لازم را در این خصوص انجام بدهند


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.