SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 13510              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : پنج شنبه 09 دی 95 Thu 29 December 16
تاریخ پایان : پنج شنبه 09 دی 95 Thu 29 December 16
ساعت شروع : 08:30
ساعت پایان : 17:00
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : نیاز به ثبت نام و رزرو
برگزارکننده : کارگروه بازرگانی و بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
اطلاعات تماس : 66510922 ، 66521537 فکس : 89786148 sm.abtahi@ut.ac.ir
منبع ذکر رویداد : سایت دبیرخانه( )
ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.