SliderSliderSlider
ایونت رو

 

Intertraffic Istanbul
کد رویداد : 40572              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : چهارشنبه 24 خرداد 02 Wed 14 June 23
تاریخ پایان : جمعه 26 خرداد 02 Fri 16 June 23
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ترکیه، استانبول، مرکزنمایشگاهی بین المللی ifm
Asia, Middle East, Turkey, Istanbul
سطح برگزاری : خارجی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : https://astrusttravel.com( intertraffic.com )

 اینترترافیک

زمان برگزاری نمایشگاه اینترترافیک استانبول 2023 - در محل مرکزنمایشگاهی بین المللی ifm استانبول  - در تاریخ  24  تا  26  خرداد ماه  1402 میباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.