SliderSliderSlider
ایونت رو

 

TRANS LOGISTICA 2023
کد رویداد : 43059              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : چهارشنبه 10 آبان 02 Wed 01 November 23
تاریخ پایان : جمعه 12 آبان 02 Fri 03 November 23
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، ازبکستان، تاشکند ؛نمایشگاه بین المللی تاشکند
Asia, Uzbekistan
سطح برگزاری : خارجی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( https://uzbekistan.mfa.gov.ir )

 حمل و نقل

زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک ازبکستان تاشکند - در محل  نمایشگاه بین المللی تاشکند (ازبکستان) - در تاریخ 10 تا  12 آبان ماه  1402 میباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.