SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 43074              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : شنبه 06 آبان 02 Sat 28 October 23
تاریخ پایان : دوشنبه 15 آبان 02 Mon 06 November 23
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
قاره آفریقا، کشور بورکینافاسو؛شهر واگادوگو
Africa
سطح برگزاری : خارجی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( https://economic.mfa.ir )

نمایشگاه  واگادوگو

زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی چندبخشی واگادوگو (فیمو) - در محل واگادوگو بورکینافاسو - در تاریخ 6 تا  15 آبان  ماه  1402  میباشد.


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.