SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 44672              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : یکشنبه 06 اسفند 02 Sun 25 February 24
تاریخ پایان : جمعه 11 اسفند 02 Fri 01 March 24
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان مرکزی، اراک، نمایشگاه بین المللی
Asia, Middle East, Iran, Markazi, Arak
سطح برگزاری : داخلی، ملی، استانی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
برگزارکننده : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( arak-fair.com )

اقتصاد مقاومتی

زمان برگزاری اقتصاد مقاومتی؛اراک  - در محل نمایشگاههای بین المللی اراک - در تاریخ 1 تا 6 اسفند ماه 1402 میباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.