SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 45136              
وضعیت : 61 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : چهارشنبه 31 مرداد 03 Wed 21 August 24
تاریخ پایان : شنبه 03 شهریور 03 Sat 24 August 24
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان فارس، شیراز، نمایشگاه بین المللی فارس
Asia, Middle East, Iran, Fars, Shiraz
سطح برگزاری : داخلی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت دبیرخانه( www.farsfair.ir )

خدمات شهری

زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل شهری،ترانزیت و تجهیزات وابسته ؛شیراز - در محل نمایشگاههای بین المللی فارس - در تاریخ  31 مرداد تا  3 شهریور ماه 1403  میباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.