SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 45232              
وضعیت : 99 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : چهارشنبه 07 شهریور 03 Wed 28 August 24
تاریخ پایان : شنبه 10 شهریور 03 Sat 31 August 24
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قزوین ، قزوین ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
Asia, Middle East, Iran, Qazvin Province, Qazvin
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)
برگزارکننده : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه نمایشگاه( http://qifc.ir/ )

 توانمندی های صادراتی

زمان برگزاری نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی استان قزوین - در محل نمایشگاه بین المللی قزوین  - در تاریخ 7 تا 10 شهریور ماه  1403 میباشد.

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.