SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 45236              
وضعیت : 64 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : دوشنبه 26 شهریور 03 Mon 16 September 24
تاریخ پایان : جمعه 30 شهریور 03 Fri 20 September 24
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قزوین ، قزوین ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
Asia, Middle East, Iran, Qazvin Province, Qazvin
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه نمایشگاه( www.qifc.ir )

 پاییزه

زمان برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه قزوین - در محل نمایشگاههای بین المللی قزوین  - در تاریخ 26 تا 30 شهریور ماه  1403 میباشد.

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.