SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 45784              
وضعیت : 139 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : پنج شنبه 17 آبان 03 Thu 07 November 24
تاریخ پایان : یکشنبه 20 آبان 03 Sun 10 November 24
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد
Asia, Middle East, Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad
سطح برگزاری : داخلی، بین المللی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( http://expo.ir )

 شهر هوشمند

زمان برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند؛مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ 17 تا 20 آبان ماه 1403مباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.