SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 46414              
وضعیت : 16 روز تا برگزاری
تاریخ شروع : سه شنبه 16 مرداد 03 Tue 06 August 24
تاریخ پایان : جمعه 19 مرداد 03 Fri 09 August 24
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قزوین ، قزوین ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
Asia, Middle East, Iran, Qazvin Province, Qazvin
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
برگزارکننده : خانه مطبوعات
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه نمایشگاه( www.qifc.ir )

مطبوعات

زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات قزوین - در محل نمایشگاه بین المللی قزوین - در تاریخ 16 تا 19 مرداد ماه  1403 میباشد.

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.