SliderSliderSlider
ایونت رو

 

لیست بزرگداشت های جهان | تقویم بزرگداشت های جهان | تاریخ بزرگداشت های جهان

لیست بزرگداشت های جهان | تقویم بزرگداشت های جهان | تاریخ بزرگداشت های جهان
بزرگداشت جهان ، محل، مکان و زمان برگزاری بزرگداشت های جهان ، اخبار شروع و پایان بزرگداشت های جهان
اطلاع از بزرگداشت های جهان ، سایت رسمی اطلاعات بزرگداشت های جهان
لیست بزرگداشت های جهان در سال 1403 و 1404 و 1405، بزرگداشت های بین المللی جهان 2024 و 2026 و 2025

روز جهانی پدر [ 18 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45411
برگزار شده
29 خرداد 1403      18 June 2024
جهان

روز جهانی رفتگر [17 june] خرداد 1403

کد رویداد: 45420
برگزار شده
28 خرداد 1403      17 June 2024
جهان

روز جهانی زنان مهندس [ 23 June ] تیر 1402

کد رویداد: 42230
برگزار شده
02 تیر 1402      23 June 2023
جهان

روز جهانی پدر [20 june] خرداد 1402

کد رویداد: 42227
برگزار شده
30 خرداد 1402      20 June 2023
جهان

روز جهانی رفتگر [17 june] خرداد 1402

کد رویداد: 42226
برگزار شده
27 خرداد 1402      17 June 2023
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.