SliderSliderSlider
ایونت رو

 

لیست همایش های استان خراسان رضوی | تقویم همایش های استان خراسان رضوی | تاریخ همایش های استان خراسان رضوی

لیست همایش های استان خراسان رضوی | تقویم همایش های استان خراسان رضوی | تاریخ همایش های استان خراسان رضوی
همایش استان خراسان رضوی ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های استان خراسان رضوی ، اخبار شروع و پایان همایش های استان خراسان رضوی
اطلاع از همایش های استان خراسان رضوی ، سایت رسمی اطلاعات همایش های استان خراسان رضوی
لیست همایش های استان خراسان رضوی در سال 1403 و 1404 و 1405، همایش های بین المللی استان خراسان رضوی 2024 و 2026 و 2025

پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت مشهد 1402

کد رویداد: 41877
برگزار شده
24 مهر 1402      16 October 2023
مشهد

همایش بین المللی تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مشهد 99

کد رویداد: 36242
برگزار شده
02 اسفند 1399      20 February 2021
مشهد

همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان (مجازی) مشهد 99

کد رویداد: 36333
برگزار شده
26 بهمن 1399      14 February 2021
مشهد

همایش بین المللی تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مشهد 99

کد رویداد: 35689
برگزار شده
02 آبان 1399      23 October 2020
مشهد

الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی مشهد شهریور 99

کد رویداد: 35641
برگزار شده
26 شهریور 1399      16 September 2020
مشهد

مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب مشهد شهریور 99

کد رویداد: 35183
برگزار شده
شهریور 1399      August 2020
مشهد

همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مشهد خرداد 99

کد رویداد: 35249
برگزار شده
10 خرداد 1399      30 May 2020
مشهد

مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب مشهد اسفند 98

کد رویداد: 34820
برگزار شده
22 اسفند 1398      12 March 2020
مشهد

همایش کشوری سند رسمی نماد : اعتماد عمومی ، اعتبار حقوقی و اعتقاد حرفه ای مشهد آبان 98

کد رویداد: 33559
برگزار شده
30 آبان 1398      21 November 2019
مشهد

همایش آموزش مهندسی ایران مشهد آبان 98

کد رویداد: 33408
برگزار شده
28 آبان 1398      19 November 2019
مشهد

همایش برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی مشهد آبان 98

کد رویداد: 33557
برگزار شده
23 آبان 1398      14 November 2019
مشهد

همایش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مشهد آبان 98

کد رویداد: 33558
برگزار شده
22 آبان 1398      13 November 2019
مشهد

همایش زن و توسعه گردشگری روستایی کاشمر مهر 98

کد رویداد: 33407
برگزار شده
25 مهر 1398      17 October 2019
استان خراسان رضوی

همایش تربیت بدنی،تغذیه و طب ورزشی مشهد شهریور 98

کد رویداد: 31407
برگزار شده
28 شهریور 1398      19 September 2019
مشهد

همایش ملی مدیریت مشهد تیر 98

کد رویداد: 30984
برگزار شده
تیر 1398      June 2019
مشهد

همایش ملی اقتصاد و حسابداری مشهد تیر 98

کد رویداد: 30987
برگزار شده
تیر 1398      June 2019
مشهد

همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مشهد خرداد 98

کد رویداد: 31332
برگزار شده
27 خرداد 1398      17 June 2019
مشهد

همایش تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار مشهد اردیبهشت 98

کد رویداد: 30985
برگزار شده
29 ارديبهشت 1398      19 May 2019
مشهد

کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام مشهد اردیبهشت 98

کد رویداد: 31331
برگزار شده
27 ارديبهشت 1398      17 May 2019
مشهد

همایش علوم مدیریتی،تربیتی،اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404 مشهد اسفند 97

کد رویداد: 30511
برگزار شده
20 اسفند 1397      11 March 2019
مشهد

همایش ملی علم و فراعلم (با مجوز شماره 12604 97181 از ISC) مشهد مقدس اسفند 97

کد رویداد: 29622
برگزار شده
17 اسفند 1397      08 March 2019
مشهد

همایش زبان و ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر تربت حیدریه اسفند 97

کد رویداد: 29262
برگزار شده
16 اسفند 1397      07 March 2019
استان خراسان رضوی

نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مشهد مقدس دی 97

کد رویداد: 29620
برگزار شده
17 دی 1397      07 January 2019
مشهد

همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مشهد دی 97

کد رویداد: 29455
برگزار شده
07 دی 1397      28 December 2018
مشهد

همایش زعفران تربت حیدریه آبان 97

کد رویداد: 28013
برگزار شده
23 آبان 1397      14 November 2018
استان خراسان رضوی

همایش فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری مشهد شهریور 97

کد رویداد: 28448
برگزار شده
15 شهریور 1397      06 September 2018
مشهد

همایش توسعه همکاری های علمی در زمینه علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست مشهد شهریور 97

کد رویداد: 27814
برگزار شده
02 شهریور 1397      24 August 2018
مشهد

همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت مشهد اردیبهشت 97

کد رویداد: 26499
برگزار شده
24 ارديبهشت 1397      14 May 2018
مشهد

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی 97

کد رویداد: 24062
برگزار شده
19 ارديبهشت 1397      09 May 2018
مشهد

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مشهد 97

کد رویداد: 24064
برگزار شده
19 ارديبهشت 1397      09 May 2018
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.