SliderSliderSlider
ایونت رو

 

بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی
بزرگداشت محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی 1404 و 1405
لیست بزرگداشت های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1403 و 1404 و 1405، بزرگداشت های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2024 و 2026 و 2025

روز جهانی رفتگر [17 june] خرداد 1403

کد رویداد: 45420
برگزار شده
28 خرداد 1403      17 June 2024
جهان

روز بزرگداشت زمین و بانوان اسفند 1402

کد رویداد: 43876
برگزار شده
05 اسفند 1402      24 February 2024
ایران

روز جهانی رفتگر [17 june] خرداد 1402

کد رویداد: 42226
برگزار شده
27 خرداد 1402      17 June 2023
جهان

روز بزرگداشت زمین و بانوان اسفند 1401

کد رویداد: 40785
برگزار شده
05 اسفند 1401      24 February 2023
ایران

روز بزرگداشت زمین و بانوان اسفند 1400

کد رویداد: 37420
برگزار شده
05 اسفند 1400      24 February 2022
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.