SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی

لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تقویم کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی | تاریخ کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
کنفرانس محیط زیست و منابع طبیعی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی
اطلاع از کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، سایت رسمی کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی ، اطلاعات کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی 1404 و 1405
لیست کنفرانس های محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1403 و 1404 و 1405، کنفرانس های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 2024 و 2026 و 2025

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی اسپانیا 1403

کد رویداد: 45098
برگزار شده
11 خرداد 1403      31 May 2024
اسپانیا

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی تهران 1402

کد رویداد: 42994
برگزار شده
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران تهران 1402

کد رویداد: 42997
برگزار شده
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان علوم خاک و آب تهران 1402

کد رویداد: 42998
برگزار شده
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی تفلیس 1402

کد رویداد: 44025
برگزار شده
27 بهمن 1402      16 February 2024
گرجستان

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین‌شناسی و متالورژی تهران 1402

کد رویداد: 42885
برگزار شده
30 دی 1402      20 January 2024
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت‌ بدنی تهران 1402

کد رویداد: 42886
برگزار شده
29 دی 1402      19 January 2024
تهران

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی لهستان 1402

کد رویداد: 43019
برگزار شده
26 آبان 1402      17 November 2023
لهستان

کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی تهران 1402

کد رویداد: 41879
برگزار شده
30 مهر 1402      22 October 2023
تهران

کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران 1402

کد رویداد: 41881
برگزار شده
29 مهر 1402      21 October 2023
تهران

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مجارستان 1402

کد رویداد: 42756
برگزار شده
14 مهر 1402      06 October 2023
مجارستان

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی‌های پاک تهران 1402

کد رویداد: 41751
برگزار شده
29 شهریور 1402      20 September 2023
تهران

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه تهران 1402

کد رویداد: 41754
برگزار شده
31 مرداد 1402      22 August 2023
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات تهران 1402

کد رویداد: 41815
برگزار شده
31 مرداد 1402      22 August 2023
تهران

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی اسپانیا 1402

کد رویداد: 42558
برگزار شده
30 تیر 1402      21 July 2023
اسپانیا

کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران تهران 1402

کد رویداد: 41817
برگزار شده
27 تیر 1402      18 July 2023
تهران

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی لهستان 1402

کد رویداد: 41670
برگزار شده
12 خرداد 1402      02 June 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی تفلیس 1401

کد رویداد: 40906
برگزار شده
22 اسفند 1401      13 March 2023
گرجستان

کنفرانس بین المللی و ملی مواد، متالورژی و معدن اهواز 1401

کد رویداد: 40445
برگزار شده
26 بهمن 1401      15 February 2023
اهواز

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی لهستان 1401

کد رویداد: 40779
برگزار شده
29 دی 1401      19 January 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی پژوهش ها و نوآوری های علوم کشاورزی و محیط زیست تهران 1401

کد رویداد: 40446
برگزار شده
30 آذر 1401      21 December 2022
تهران

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی لهستان 1401

کد رویداد: 40353
برگزار شده
17 آذر 1401      08 December 2022
لهستان

نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی و سازه‌های دریایی آمستردام 2022

کد رویداد: 40590
برگزار شده
08 آذر 1401      29 November 2022
هلند

کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران 1401

کد رویداد: 40198
برگزار شده
28 مهر 1401      20 October 2022
تهران

کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی تهران 1401

کد رویداد: 40201
برگزار شده
28 مهر 1401      20 October 2022
تهران

کنفرانس بین‌المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی‌های پاک تهران 1401

کد رویداد: 40115
برگزار شده
30 شهریور 1401      21 September 2022
تهران

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه تهران 1401

کد رویداد: 39742
برگزار شده
27 مرداد 1401      18 August 2022
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات تهران 1401

کد رویداد: 39743
برگزار شده
27 مرداد 1401      18 August 2022
تهران

کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران تهران 1401

کد رویداد: 39064
برگزار شده
29 تیر 1401      20 July 2022
تهران

کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی تفلیس 1401

کد رویداد: 39089
برگزار شده
16 تیر 1401      07 July 2022
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.