SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی

لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تقویم کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی | تاریخ کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
کنفرانس حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی
اطلاع از کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، سایت رسمی کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی ، اطلاعات کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی 1404 و 1405
لیست کنفرانس های حقوق، فرهنگ و روانشناسی در سال 1403 و 1404 و 1405، کنفرانس های بین المللی حقوق، فرهنگ و روانشناسی 2024 و 2026 و 2025

کنفرانس بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای روانشناسی، مشاوره، آموزش و علوم تربیتی تهران 1402

کد رویداد: 43000
9 روز تا برگزاری
17 اسفند 1402      07 March 2024
تهران

کنفرانس بین المللی مدیریت با رویکردی جامع نگر تهران 1402

کد رویداد: 43987
12 روز تا برگزاری
20 اسفند 1402      10 March 2024
تهران

کنفرانس بین‌ المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ‌ عامه تهران 1403

کد رویداد: 43494
113 روز تا برگزاری
30 خرداد 1403      19 June 2024
تهران

کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای علوم دینی و حوزوی تهران 1402

کد رویداد: 42995
برگزار شده
30 بهمن 1402      19 February 2024
تهران

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی تفلیس 1402

کد رویداد: 44021
برگزار شده
27 بهمن 1402      16 February 2024
گرجستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ تفلیس 1402

کد رویداد: 44022
برگزار شده
27 بهمن 1402      16 February 2024
گرجستان

کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی تفلیس 1402

کد رویداد: 44024
برگزار شده
27 بهمن 1402      16 February 2024
گرجستان

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی،ترجمه و ادبیات اهواز 1402

کد رویداد: 41492
برگزار شده
12 بهمن 1402      01 February 2024
اهواز

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی لهستان 1402

کد رویداد: 43015
برگزار شده
26 آبان 1402      17 November 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ لهستان 1402

کد رویداد: 43016
برگزار شده
26 آبان 1402      17 November 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی لهستان 1402

کد رویداد: 43018
برگزار شده
26 آبان 1402      17 November 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مجارستان 1402

کد رویداد: 42745
برگزار شده
14 مهر 1402      06 October 2023
مجارستان

کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول مجارستان 1402

کد رویداد: 42748
برگزار شده
14 مهر 1402      06 October 2023
مجارستان

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مجارستان 1402

کد رویداد: 42755
برگزار شده
14 مهر 1402      06 October 2023
مجارستان

کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی ساری 1402

کد رویداد: 40723
برگزار شده
31 شهریور 1402      22 September 2023
ساری

کنفرانس ملی مطالعات آسیب‌شناسی روانی و روش‌های نوین درمان تهران 1402

کد رویداد: 41753
برگزار شده
29 شهریور 1402      20 September 2023
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران تهران 1402

کد رویداد: 41814
برگزار شده
31 مرداد 1402      22 August 2023
تهران

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی اسپانیا 1402

کد رویداد: 42555
برگزار شده
20 مرداد 1402      11 August 2023
اسپانیا

کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی اسپانیا 1402

کد رویداد: 42553
برگزار شده
30 تیر 1402      21 July 2023
اسپانیا

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ اسپانیا 1402

کد رویداد: 42554
برگزار شده
30 تیر 1402      21 July 2023
اسپانیا

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل تهران 1402

کد رویداد: 41821
برگزار شده
27 تیر 1402      18 July 2023
تهران

کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه تهران 1402

کد رویداد: 41703
برگزار شده
30 خرداد 1402      20 June 2023
تهران

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی لهستان 1402

کد رویداد: 41667
برگزار شده
12 خرداد 1402      02 June 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی لهستان 1402

کد رویداد: 41669
برگزار شده
12 خرداد 1402      02 June 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ لهستان 1402

کد رویداد: 41671
برگزار شده
12 خرداد 1402      02 June 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی در افق 1420

کد رویداد: 40202
برگزار شده
29 اسفند 1401      20 March 2023
تهران

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی تفلیس 1401

کد رویداد: 40901
برگزار شده
22 اسفند 1401      13 March 2023
گرجستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ تفلیس 1401

کد رویداد: 40907
برگزار شده
22 اسفند 1401      13 March 2023
گرجستان

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی تفلیس 1401

کد رویداد: 40903
برگزار شده
22 اسفند 1401      13 March 2023
گرجستان

کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی تفلیس 1401

کد رویداد: 41082
برگزار شده
22 اسفند 1401      13 March 2023
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.