SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری

لیست کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری | تقویم کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری | تاریخ کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری
کنفرانس تفریح، سفر و گردشگری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری
اطلاع از کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری ، سایت رسمی کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری ، اطلاعات کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری 1404 و 1405
لیست کنفرانس های تفریح، سفر و گردشگری در سال 1403 و 1404 و 1405، کنفرانس های بین المللی تفریح، سفر و گردشگری 2024 و 2026 و 2025

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر اسپانیا 1403

کد رویداد: 45099
برگزار شده
11 خرداد 1403      31 May 2024
اسپانیا

کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران 1402

کد رویداد: 41881
برگزار شده
29 مهر 1402      21 October 2023
تهران

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مجارستان 1402

کد رویداد: 42755
برگزار شده
14 مهر 1402      06 October 2023
مجارستان

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر لهستان 1401

کد رویداد: 40355
برگزار شده
29 دی 1401      19 January 2023
لهستان

کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران 1401

کد رویداد: 40198
برگزار شده
28 مهر 1401      20 October 2022
تهران

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنرتفلیس 1400

کد رویداد: 37552
برگزار شده
18 اسفند 1400      09 March 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنرتفلیس 1400

کد رویداد: 36965
برگزار شده
30 مهر 1400      22 October 2021
گرجستان

کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران 1400

کد رویداد: 37085
برگزار شده
31 شهریور 1400      22 September 2021
تهران

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنرتفلیس 99

کد رویداد: 36314
برگزار شده
26 اسفند 1399      16 March 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنرتفلیس 99

کد رویداد: 35514
برگزار شده
27 آبان 1399      17 November 2020
گرجستان

کنفرانس ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری تهران مرداد 99

کد رویداد: 34903
برگزار شده
20 مرداد 1399      10 August 2020
تهران

کنفرانس گردشگری،فرهنگ و هنر تفلیس خرداد 99

کد رویداد: 35143
برگزار شده
16 خرداد 1399      05 June 2020
گرجستان

کنفرانس گردشگری،فرهنگ و هنر تفلیس اسفند 98

کد رویداد: 34553
برگزار شده
22 اسفند 1398      12 March 2020
گرجستان

کنفرانس توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران تهران اسفند 98

کد رویداد: 34002
برگزار شده
15 اسفند 1398      05 March 2020
تهران

کنفرانس گردشگری،فرهنگ و هنر تفلیس آبان 98

کد رویداد: 32452
برگزار شده
17 آبان 1398      08 November 2019
گرجستان

نمایشگاه و کنفرانس مواد غذایی و هتلداری عمان 2019 مهر 98

کد رویداد: 32230
برگزار شده
22 مهر 1398      14 October 2019
مسقط

کنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی در صنعت سفر تهران مهر 97

کد رویداد: 28535
برگزار شده
18 مهر 1397      10 October 2018
تهران

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 97

کد رویداد: 24095
برگزار شده
20 تیر 1397      11 July 2018
کرج

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی کرج خرداد 97

کد رویداد: 27323
برگزار شده
30 خرداد 1397      20 June 2018
کرج

چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس تهران 96

کد رویداد: 24733
برگزار شده
28 بهمن 1396      17 February 2018
تهران

کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست، گردشگری و کشاورزی اردبیل 96

کد رویداد: 24821
برگزار شده
26 بهمن 1396      15 February 2018
اردبیل

سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،جغرافیا و باستان شناسی 96

کد رویداد: 20502
برگزار شده
21 دی 1396      11 January 2018
تهران

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در کشاورزی، محیط زیست ، گردشگری و منابع طبیعی 96

کد رویداد: 22834
برگزار شده
07 دی 1396      28 December 2017
شیراز

کنفرانس تحقیقات بازیهای دیجیتال 96

کد رویداد: 19506
برگزار شده
02 آذر 1396      23 November 2017
تهران

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

کد رویداد: 18803
برگزار شده
16 شهریور 1396      07 September 2017
مشهد

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه 96

کد رویداد: 20749
برگزار شده
16 شهریور 1396      07 September 2017
مشهد

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

کد رویداد: 16545
برگزار شده
15 مرداد 1396      06 August 2017
مشهد

اولین کنفرانس ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 16184
برگزار شده
14 ارديبهشت 1396      04 May 2017
استان فارس

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد کارآفرینی و صنعت توریسم

کد رویداد: 14369
برگزار شده
14 ارديبهشت 1396      04 May 2017
گرجستان

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری، قهرمانی و گردشگری

کد رویداد: 12109
برگزار شده
10 ارديبهشت 1396      30 April 2017
اهواز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.