SliderSliderSlider
ایونت رو

 

مناسبت های انسان، خانواده و جامعه

لیست مناسبت های انسان، خانواده و جامعه | تقویم مناسبت های انسان، خانواده و جامعه | تاریخ مناسبت های انسان، خانواده و جامعه
مناسبت انسان، خانواده و جامعه ، زمان ، مکان و محل برگزاری مناسبت های انسان، خانواده و جامعه ، اخبار شروع و پایان مناسبت های انسان، خانواده و جامعه
اطلاع از مناسبت های انسان، خانواده و جامعه ، سایت رسمی مناسبت های انسان، خانواده و جامعه ، اطلاعات مناسبت های انسان، خانواده و جامعه 1404 و 1405
لیست مناسبت های انسان، خانواده و جامعه در سال 1403 و 1404 و 1405، مناسبت های بین المللی انسان، خانواده و جامعه 2024 و 2026 و 2025

روز ملی اهدای عضو،اهدای زندگی اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44908
برگزار شده
31 ارديبهشت 1403      20 May 2024
ایران

روز جهانی بدون دخانیات [ 31 May ] خرداد 1403

کد رویداد: 45398
11 روز تا برگزاری
11 خرداد 1403      31 May 2024
جهان

روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ 12 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45404
23 روز تا برگزاری
23 خرداد 1403      12 June 2024
جهان

روز جهانی اهدای خون [ 14 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45407
25 روز تا برگزاری
25 خرداد 1403      14 June 2024
جهان

هفته جهانی سلامت مردان خرداد 1403

کد رویداد: 45415
25 روز تا برگزاری
25 خرداد 1403      14 June 2024
جهان

روز جهانی رفتگر [17 june] خرداد 1403

کد رویداد: 45420
28 روز تا برگزاری
28 خرداد 1403      17 June 2024
جهان

روز جهانی پدر [ 18 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45411
29 روز تا برگزاری
29 خرداد 1403      18 June 2024
جهان

روز جهانی پناهندگان [ 20 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45416
31 روز تا برگزاری
31 خرداد 1403      20 June 2024
جهان

روز ملی جمعیت اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44899
برگزار شده
30 ارديبهشت 1403      19 May 2024
ایران

روز جهانی فشارخون [ 17 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44906
برگزار شده
28 ارديبهشت 1403      17 May 2024
جهان

روز ارتباطات و روابط عمومی اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44892
برگزار شده
27 ارديبهشت 1403      16 May 2024
ایران

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44888
برگزار شده
19 ارديبهشت 1403      08 May 2024
جهان

روز جهانی تالاسمی [ 8 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44905
برگزار شده
19 ارديبهشت 1403      08 May 2024
جهان

روز جهانی ماما [ 5 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44887
برگزار شده
16 ارديبهشت 1403      05 May 2024
جهان

روز جهانی بهداشت دست [ 4 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44904
برگزار شده
15 ارديبهشت 1403      04 May 2024
جهان

روز جهانی آسم [ 1 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44903
برگزار شده
12 ارديبهشت 1403      01 May 2024
جهان

روزجهانی کارگر [ 1 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44884
برگزار شده
12 ارديبهشت 1403      01 May 2024
جهان

روزشوراها اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44896
برگزار شده
09 ارديبهشت 1403      28 April 2024
ایران

روز جهانی روانشناس و مشاور اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44881
برگزار شده
09 ارديبهشت 1403      28 April 2024
جهان

آغاز هفته سلامت اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44902
برگزار شده
09 ارديبهشت 1403      28 April 2024
جهان

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای [ 27 April ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44901
برگزار شده
08 ارديبهشت 1403      27 April 2024
جهان

روز جهانی پیشگیری از مالاریا [ 24 April ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44900
برگزار شده
05 ارديبهشت 1403      24 April 2024
جهان

روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی فروردین 1403

کد رویداد: 44456
برگزار شده
30 فروردين 1403      18 April 2024
جهان

روز دندانپزشک فروردین 1403

کد رویداد: 44453
برگزار شده
23 فروردين 1403      11 April 2024
جهان

روز جهاني پارکینسون { 11 آوریل } فروردین 1403

کد رویداد: 44907
برگزار شده
23 فروردين 1403      11 April 2024
جهان

فروردین روز،جشن فروردینگان فروردین 1403

کد رویداد: 44450
برگزار شده
19 فروردين 1403      07 April 2024
ایران

روز جهاني بهداشت { 7 آوریل } فروردین 1403

کد رویداد: 44449
برگزار شده
19 فروردين 1403      07 April 2024
جهان

سروش روز،جشن سروشگان فروردین 1403

کد رویداد: 44446
برگزار شده
17 فروردين 1403      05 April 2024
ایران

جشن سیزده به در فروردین 1403

کد رویداد: 44443
برگزار شده
13 فروردين 1403      01 April 2024
ایران

جشن آبانگاه فروردین 1403

کد رویداد: 44437
برگزار شده
10 فروردين 1403      29 March 2024
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.