SliderSliderSlider
ایونت رو

 

بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران

لیست بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران | تقویم بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران | تاریخ بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران
بزرگداشت شهرسازی، عمران و معماری ایران ، زمان ، مکان و محل برگزاری بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران ، اخبار شروع و پایان بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران
اطلاع از بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران ، سایت رسمی بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران ، اطلاعات بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران 1404 و 1405
لیست بزرگداشت های شهرسازی، عمران و معماری ایران در سال 1403 و 1404 و 1405، بزرگداشت های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری ایران 2024 و 2026 و 2025

روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز ملی کارآفرینی اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44879
برگزار شده
03 ارديبهشت 1403      22 April 2024
ایران

روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز ملی کارآفرینی اردیبهشت 1402

کد رویداد: 41020
برگزار شده
03 ارديبهشت 1402      23 April 2023
ایران

روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز ملی کارآفرینی اردیبهشت 1401

کد رویداد: 37915
برگزار شده
03 ارديبهشت 1401      23 April 2022
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.