SliderSliderSlider
ایونت رو

 

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان
همایش صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان 1404 و 1405
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان در سال 1403 و 1404 و 1405، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی استان کرمان 2024 و 2026 و 2025

همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت 1401

کد رویداد: 40640
برگزار شده
11 اسفند 1401      02 March 2023
استان کرمان

همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران جیرفت 1400

کد رویداد: 37204
برگزار شده
09 دی 1400      30 December 2021
استان کرمان

همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت 1400

کد رویداد: 36450
برگزار شده
06 خرداد 1400      27 May 2021
استان کرمان

همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی پایدار و محیط زیست ایران جیرفت 99

کد رویداد: 36036
برگزار شده
25 دی 1399      14 January 2021
استان کرمان

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت تیر 99

کد رویداد: 35182
برگزار شده
26 تیر 1399      16 July 2020
استان کرمان

همایش پژوهشی توسعه و ترویج در کشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران جیرفت اسفند 98

کد رویداد: 34316
برگزار شده
08 اسفند 1398      27 February 2020
استان کرمان

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت شهریور 98

کد رویداد: 31405
برگزار شده
14 شهریور 1398      05 September 2019
استان کرمان

همایش پژوهشی توسعه و ترویج در کشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران جیرفت آذر 97

کد رویداد: 28949
برگزار شده
08 آذر 1397      29 November 2018
استان کرمان

همایش مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست کرمان 97

کد رویداد: 25787
برگزار شده
13 شهریور 1397      04 September 2018
کرمان

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار جیرفت 96

کد رویداد: 25210
برگزار شده
17 اسفند 1396      08 March 2018
استان کرمان

همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی کرمان 96

کد رویداد: 24069
برگزار شده
11 بهمن 1396      31 January 2018
کرمان

دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران 96

کد رویداد: 22968
برگزار شده
09 آذر 1396      30 November 2017
کرمان

دومین همایش ملی پسته ایران

کد رویداد: 14722
برگزار شده
24 شهریور 1396      15 September 2017
رفسنجان

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

کد رویداد: 13263
برگزار شده
15 شهریور 1396      06 September 2017
کرمان

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی

کد رویداد: 15023
برگزار شده
15 شهریور 1396      06 September 2017
کرمان

نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 18544
برگزار شده
24 خرداد 1396      14 June 2017
کرمان

دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

کد رویداد: 18528
برگزار شده
23 خرداد 1396      13 June 2017
کرمان

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

کد رویداد: 13312
برگزار شده
10 اسفند 1395      28 February 2017
استان کرمان

اولین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران

کد رویداد: 12538
برگزار شده
30 آذر 1395      20 December 2016
استان کرمان

اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

کد رویداد: 12607
برگزار شده
30 آذر 1395      20 December 2016
کرمان

هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 12468
برگزار شده
23 آذر 1395      13 December 2016
کرمان

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

کد رویداد: 10476
برگزار شده
30 شهریور 1395      20 September 2016
استان کرمان

همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

کد رویداد: 9198
برگزار شده
25 مرداد 1395      15 August 2016
کرمان

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

کد رویداد: 5786
برگزار شده
14 مرداد 1395      04 August 2016
کرمان

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 7067
برگزار شده
25 خرداد 1395      14 June 2016
کرمان

چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 4809
برگزار شده
25 اسفند 1394      15 March 2016
کرمان

نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان

کد رویداد: 4810
برگزار شده
18 اسفند 1394      08 March 2016
استان کرمان

اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم

کد رویداد: 644
برگزار شده
25 شهریور 1394      16 September 2015
رفسنجان

دومين همايش وجشنواره علمي خرماي ايران

کد رویداد: 2661
برگزار شده
25 شهریور 1394      16 September 2015
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.