SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان

لیست کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان | تقویم کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان | تاریخ کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان
کنفرانس زبان، شعر و ادبیات لهستان ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان
اطلاع از کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان ، سایت رسمی کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان ، اطلاعات کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان 1404 و 1405
لیست کنفرانس های زبان، شعر و ادبیات لهستان در سال 1403 و 1404 و 1405، کنفرانس های بین المللی زبان، شعر و ادبیات لهستان 2024 و 2026 و 2025

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ لهستان 1402

کد رویداد: 43016
برگزار شده
26 آبان 1402      17 November 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ لهستان 1402

کد رویداد: 41671
برگزار شده
12 خرداد 1402      02 June 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ لهستان 1401

کد رویداد: 40189
برگزار شده
17 آذر 1401      08 December 2022
لهستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.