SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان

لیست کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان | تقویم کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان | تاریخ کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان
کنفرانس علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان
اطلاع از کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان ، سایت رسمی کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان ، اطلاعات کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان 1404 و 1405
لیست کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان در سال 1403 و 1404 و 1405، کنفرانس های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان گرجستان 2024 و 2026 و 2025

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 1403

کد رویداد: 46557
77 روز تا برگزاری
13 مهر 1403      04 October 2024
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 1402

کد رویداد: 44026
برگزار شده
27 بهمن 1402      16 February 2024
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 1401

کد رویداد: 40904
برگزار شده
22 اسفند 1401      13 March 2023
گرجستان

کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی تفلیس 1401

کد رویداد: 39470
برگزار شده
27 مرداد 1401      18 August 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،بحران و ایمنی تفلیس 1401

کد رویداد: 39467
برگزار شده
27 مرداد 1401      18 August 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 1401

کد رویداد: 39085
برگزار شده
16 تیر 1401      07 July 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 1400

کد رویداد: 37610
برگزار شده
20 اسفند 1400      11 March 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی تفلیس 1400

کد رویداد: 37948
برگزار شده
18 اسفند 1400      09 March 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،بحران و ایمنی تفلیس 1400

کد رویداد: 37949
برگزار شده
18 اسفند 1400      09 March 2022
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی تفلیس 1400

کد رویداد: 37570
برگزار شده
دی 1400      December 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی تفلیس 1400

کد رویداد: 37181
برگزار شده
30 آذر 1400      21 December 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،بحران و ایمنی تفلیس 1400

کد رویداد: 37569
برگزار شده
30 آذر 1400      21 December 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،بحران و ایمنی تفلیس 1400

کد رویداد: 37182
برگزار شده
14 آبان 1400      05 November 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 1400

کد رویداد: 37075
برگزار شده
30 مهر 1400      22 October 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی گرجستان 1400

کد رویداد: 36473
برگزار شده
مرداد 1400      July 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی تفلیس 1400

کد رویداد: 36479
برگزار شده
مرداد 1400      July 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،بحران و ایمنی تفلیس 1400

کد رویداد: 36459
برگزار شده
31 تیر 1400      22 July 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی تفلیس 99

کد رویداد: 36340
برگزار شده
25 اسفند 1399      15 March 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی تفلیس 99

کد رویداد: 36093
برگزار شده
02 اسفند 1399      20 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی تفلیس 99

کد رویداد: 36094
برگزار شده
02 اسفند 1399      20 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 99

کد رویداد: 36286
برگزار شده
23 بهمن 1399      11 February 2021
گرجستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس 99

کد رویداد: 35574
برگزار شده
27 آبان 1399      17 November 2020
گرجستان

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی تفلیس 99

کد رویداد: 35571
برگزار شده
07 آبان 1399      28 October 2020
گرجستان

کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی تفلیس 99

کد رویداد: 35635
برگزار شده
07 آبان 1399      28 October 2020
گرجستان

کنفرانس زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی تفلیس تیر 99

کد رویداد: 35274
برگزار شده
25 تیر 1399      15 July 2020
گرجستان

کنفرانس بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس تیر 99

کد رویداد: 35213
برگزار شده
25 تیر 1399      15 July 2020
گرجستان

کنفرانس یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی (ICMWMI 2020) تفلیس تیر 99

کد رویداد: 35128
برگزار شده
17 تیر 1399      07 July 2020
گرجستان

کنفرانس پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی تفلیس تیر 99

کد رویداد: 35129
برگزار شده
17 تیر 1399      07 July 2020
گرجستان

کنفرانس علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی تفلیس خرداد 99

کد رویداد: 35130
برگزار شده
20 خرداد 1399      09 June 2020
گرجستان

کنفرانس بهداشت،درمان و ارتقای سلامت تفلیس اسفند 98

کد رویداد: 34469
برگزار شده
08 اسفند 1398      27 February 2020
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.