SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان

لیست کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان | تقویم کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان | تاریخ کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان
کنفرانس علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان
اطلاع از کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان ، سایت رسمی کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان ، اطلاعات کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان 1404 و 1405
لیست کنفرانس های علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان در سال 1403 و 1404 و 1405، کنفرانس های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان لهستان 2024 و 2026 و 2025

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت لهستان 1402

کد رویداد: 43020
برگزار شده
26 آبان 1402      17 November 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت لهستان 1402

کد رویداد: 41672
برگزار شده
12 خرداد 1402      02 June 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی زنــان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی لهستان 1401

کد رویداد: 40569
برگزار شده
29 دی 1401      19 January 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،بحران و ایمنی لهستان 1401

کد رویداد: 40571
برگزار شده
29 دی 1401      19 January 2023
لهستان

کنفرانس بین المللی پرستاری ، مامایی و مراقبت لهستان 1401

کد رویداد: 40263
برگزار شده
01 دی 1401      22 December 2022
لهستان

کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت لهستان 1401

کد رویداد: 40192
برگزار شده
17 آذر 1401      08 December 2022
لهستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.