SliderSliderSlider
ایونت رو

 

سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران

لیست سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران | تقویم سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران | تاریخ سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران
سمپوزیوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران ، اخبار شروع و پایان سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران
اطلاع از سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران ، سایت رسمی سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران ، اطلاعات سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران 1404 و 1405
لیست سمپوزیوم های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران در سال 1403 و 1404 و 1405، سمپوزیوم های بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تهران 2024 و 2026 و 2025

سمپوزیوم بین المللی سیستم‌ها و فناوری‌های نهفته و بی‌درنگ 97

کد رویداد: 22363
برگزار شده
19 ارديبهشت 1397      09 May 2018
تهران

سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

کد رویداد: 14955
برگزار شده
14 اسفند 1395      04 March 2017
تهران

اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر

کد رویداد: 12577
برگزار شده
19 دی 1395      08 January 2017
تهران

سمپوزیوم انجمن کامپیوتر ایران در سیستم ها و فناوری های بی درنگ و نهفته

کد رویداد: 2663
برگزار شده
15 مهر 1394      07 October 2015
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.