SliderSliderSlider
ایونت رو

 

سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد

لیست سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد | تقویم سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد | تاریخ سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد
سمپوزیوم فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، زمان ، مکان و محل برگزاری سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، اخبار شروع و پایان سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد
اطلاع از سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، سایت رسمی سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد ، اطلاعات سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد 1404 و 1405
لیست سمپوزیوم های فنی مهندسی و علوم پایه مشهد در سال 1403 و 1404 و 1405، سمپوزیوم های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه مشهد 2024 و 2026 و 2025

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

کد رویداد: 20172
برگزار شده
23 آذر 1396      14 December 2017
مشهد

دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون دوم:سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کد رویداد: 20171
برگزار شده
16 شهریور 1396      07 September 2017
مشهد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.