SliderSliderSlider
ایونت رو

 

سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز

لیست سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز | تقویم سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز | تاریخ سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز
سمپوزیوم تاریخی، ملی و مذهبی تبریز ، زمان ، مکان و محل برگزاری سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز ، اخبار شروع و پایان سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز
اطلاع از سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز ، سایت رسمی سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز ، اطلاعات سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز 1404 و 1405
لیست سمپوزیوم های تاریخی، ملی و مذهبی تبریز در سال 1403 و 1404 و 1405، سمپوزیوم های بین المللی تاریخی، ملی و مذهبی تبریز 2024 و 2026 و 2025

سمپوزیوم بین‌المللی باستان‌شناسی و باستان‌سنجی شمال‌غرب ایران و قفقاز جنوبی در دوره مس و سنگ و مفرغ 96

کد رویداد: 21321
برگزار شده
25 شهریور 1396      16 September 2017
تبریز

سمپوزیم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان

کد رویداد: 12115
برگزار شده
11 آبان 1395      01 November 2016
تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.