SliderSliderSlider
ایونت رو

 

نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد

لیست نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد | تقویم نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد | تاریخ نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد
نمایشگاه روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد
اطلاع از نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد ، سایت رسمی نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد ، اطلاعات نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد 1404 و 1405
لیست نمایشگاه های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد در سال 1403 و 1404 و 1405، نمایشگاه های بین المللی روابط عمومی، رسانه و تبلیغات یزد 2024 و 2026 و 2025

نمایشگاه چاپ و بسته ‌بندی صنایع غذایی یزد 1401

کد رویداد: 40809
برگزار شده
27 دی 1401      17 January 2023
یزد

نمایشگاه ماشین الات چاپ و بسته بندی و تبلیغات استان یزد 96

کد رویداد: 21208
برگزار شده
30 دی 1396      20 January 2018
یزد

نمایشگاه صنعت چاپ ، هدایای تبلیغاتی و بسته بندی استان یزد

کد رویداد: 7164
برگزار شده
26 آبان 1395      16 November 2016
یزد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.