SliderSliderSlider
ایونت رو

 

مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان

لیست مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان | تقویم مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان | تاریخ مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان
مناسبت خیریه، کمک و نیکوکاری جهان ، زمان ، مکان و محل برگزاری مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان ، اخبار شروع و پایان مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان
اطلاع از مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان ، سایت رسمی مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان ، اطلاعات مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان 1404 و 1405
لیست مناسبت های خیریه، کمک و نیکوکاری جهان در سال 1403 و 1404 و 1405، مناسبت های بین المللی خیریه، کمک و نیکوکاری جهان 2024 و 2026 و 2025

روز جهانی پناهندگان [ 20 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45416
برگزار شده
31 خرداد 1403      20 June 2024
جهان

روز جهانی قربانیان خشونت [ 26 June ] تیر 1403

کد رویداد: 45820
6 روز تا برگزاری
06 تیر 1403      26 June 2024
جهان

روز جهانی اهدای خون [ 14 June ] خرداد 1403

کد رویداد: 45407
برگزار شده
25 خرداد 1403      14 June 2024
جهان

روز جهانی فشارخون [ 17 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44906
برگزار شده
28 ارديبهشت 1403      17 May 2024
جهان

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44888
برگزار شده
19 ارديبهشت 1403      08 May 2024
جهان

روز جهانی تالاسمی [ 8 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44905
برگزار شده
19 ارديبهشت 1403      08 May 2024
جهان

روز جهانی بهداشت دست [ 4 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44904
برگزار شده
15 ارديبهشت 1403      04 May 2024
جهان

روز جهانی آسم [ 1 May ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44903
برگزار شده
12 ارديبهشت 1403      01 May 2024
جهان

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای [ 27 April ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44901
برگزار شده
08 ارديبهشت 1403      27 April 2024
جهان

روز جهانی پیشگیری از مالاریا [ 24 April ] اردیبهشت 1403

کد رویداد: 44900
برگزار شده
05 ارديبهشت 1403      24 April 2024
جهان

روز جهاني سرطان [4 فوریه ] بهمن 1402

کد رویداد: 43815
برگزار شده
15 بهمن 1402      04 February 2024
جهان

روز جهانی خط بریل (4 January) دی 1402

کد رویداد: 43551
برگزار شده
14 دی 1402      04 January 2024
جهان

روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری [ 18 December ] آذر 1402

کد رویداد: 43049
برگزار شده
27 آذر 1402      18 December 2023
جهان

روز جهانی حقوق بشر [ 10 December ] آذر 1402

کد رویداد: 43044
برگزار شده
19 آذر 1402      10 December 2023
جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] مهر 1402

کد رویداد: 42785
برگزار شده
25 مهر 1402      17 October 2023
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] مهر 1402

کد رویداد: 42784
برگزار شده
24 مهر 1402      16 October 2023
جهان

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] مهر 1402

کد رویداد: 42768
برگزار شده
09 مهر 1402      01 October 2023
جهان

روز جهانی انسان دوستی [ 19 August ] مرداد 1402

کد رویداد: 42383
برگزار شده
28 مرداد 1402      19 August 2023
جهان

روز جهانی گربه (8 آگوست ) مرداد 1402

کد رویداد: 42377
برگزار شده
17 مرداد 1402      08 August 2023
جهان

روز جهانی قربانیان خشونت [ 26 June ] تیر 1402

کد رویداد: 42059
برگزار شده
05 تیر 1402      26 June 2023
جهان

روز جهانی پناهندگان [ 20 June ] خرداد 1402

کد رویداد: 41472
برگزار شده
30 خرداد 1402      20 June 2023
جهان

روز جهانی اهدای خون [ 14 June ] خرداد 1402

کد رویداد: 41463
برگزار شده
24 خرداد 1402      14 June 2023
جهان

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ] اردیبهشت 1402

کد رویداد: 41030
برگزار شده
18 ارديبهشت 1402      08 May 2023
جهان

روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه{ 6 آوریل } فروردین 1402

کد رویداد: 40889
برگزار شده
17 فروردين 1402      06 April 2023
جهان

روز جهاني سرطان [4 فوریه ] بهمن 1401

کد رویداد: 40664
برگزار شده
15 بهمن 1401      04 February 2023
جهان

یادواره جهانی قربانیان حوادث ترافیکی (سومين يكشنبه نوامبر) آبان 1401

کد رویداد: 40219
برگزار شده
29 آبان 1401      20 November 2022
جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] مهر 1401

کد رویداد: 40173
برگزار شده
25 مهر 1401      17 October 2022
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] مهر 1401

کد رویداد: 40172
برگزار شده
24 مهر 1401      16 October 2022
جهان

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] مهر 1401

کد رویداد: 40155
برگزار شده
09 مهر 1401      01 October 2022
جهان

روز جهانی قربانیان خشونت [ 26 June ] تیر 1401

کد رویداد: 38766
برگزار شده
05 تیر 1401      26 June 2022
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.