SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 40010              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : پنج شنبه 11 اسفند 01 Thu 02 March 23
تاریخ پایان : یکشنبه 14 اسفند 01 Sun 05 March 23
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد
Asia, Middle East, Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( http://expo.ir/ )

 مشاورین

زمان برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی توسعه کسب و کار و مشاورین ؛مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ  11 تا  14 اسفند ماه 1401 مباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.