SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 43011              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : دوشنبه 10 مهر 02 Mon 02 October 23
تاریخ پایان : جمعه 14 مهر 02 Fri 06 October 23
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قزوین ، قزوین ، نمایشگاه بین المللی
Asia, Middle East, Iran, Qazvin Province, Qazvin
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( qifc.ir )

اقوام ایرانی

زمان برگزاری نمایشگاه اقوام ایرانی؛قزوین - در محل نمایشگاه بین المللی قزوین  - در تاریخ 10 تا 14 مهرماه 1402میباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.