SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 43423              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : چهارشنبه 10 آبان 02 Wed 01 November 23
تاریخ پایان : جمعه 12 آبان 02 Fri 03 November 23
ساعت شروع : 16:00
ساعت پایان : 21:00
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان یزد، یزد، نمایشگاه بین المللی یزد
Asia, Middle East, Iran, Yazd Province, Yazd
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : آزاد و رایگان
منبع ذکر رویداد : سایت نمایشگاهی( https://www.yazdfair.com )

 خودرویی

زمان برگزاری نمایشگاه تخصصی و همایش خودرویی و موتوری یزد- در محل نمایشگاه بین المللی یزد - در تاریخ 10 تا  12 آبان ماه 1402 میباشد .

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط

موارد بیشترتذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.