SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 5237              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : یکشنبه 28 آذر 95 Sun 18 December 16
تاریخ پایان : دوشنبه 29 آذر 95 Mon 19 December 16
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، مرکز همایش های رازی
Asia, Middle East, Iran, Tehran Province, Tehran
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)، نیاز به ثبت نام و رزرو
برگزارکننده : دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجمع خیرین سلامت کشور
اطلاعات تماس : دبیرخانه اجرایی :021-77653705
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه کنگره( http://hospitalbuild.ir )

محورهای کنگره

1- سیاستهای ساخت بیمارستان وجایگاه آنهادرسیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

2-راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی درتوسعه سلامت،معرفی مدلهای مشارکت وپروژه های نیازمندسرمایه گذاری

3- چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه سلامت مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتیو توسعه گردشگری در بخش سلامت

4-آمایش سرزمینی نظام سلامت ، روشهای نیازسنجی و مطالعه تطبیقی بیمارستانها در ایران و جهان

5-رویکردهای جدیددر طراحی و فرآیندهای: بلوک زایمان ،کلینیکهای درمان سرپایی ، بخش های مراقبت ویژه ، مراکز سرطان وشیمی درمانی ، اورژانس و پدافند غیر عامل ، ارتقاء هتلینگ و توسعه بخش های تصویربرداری

6- رویکردهای نیازسنجی و طراحی و بهره برداری Mega hospitals

7- استانداردهای اعتباربخشی ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی ازجمله مدیریت هیات امنایی بیمارستانهای دولتی

8- طراحی ومعماری مبتنی بر شواهدبارویکرد توسعه پایدار،بیمارستانهای آینده،آشنایی با تکنولوژیهای جدید و نوآوریها

9- مدیریت منابع وتجهیزات (Facility Management) ، نیاز سنجی وتعیین مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانها

10- روشهای نگهداشت وافزایش عمرفضاهای فیزیکی وتاسیسات وکاهش هزینه های مصرفی ونگهداری در بیمارستانها

11- روشهای مدیریت و نظارت بر نیازسنجی ،طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان و نقش و وظایف مشاورین و پیمانکاران

12- تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فضاهای درمانی، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع انرژی های نو

13-تبادل نظرفعالان حوزه ساخت، نگهداری وبهره برداری از مراکز ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و جلب حمایت ازایده ها و نوآوریهای جدید در این حوزه و ارایه تجربیات موفق

1 ) سیاست های کلی ساخت بیمارستان در حوزه بهداشت و درمان و راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمی

1- تبین سیاستهای ساخت بیمارستان و جایگاه آنها در سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

2- مشارکت عمومی خصوصی در توسعه بخش سلامت و راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمیاز جمله ایرانیان خارج از کشور ، چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه سلامت

3- راهکارهای هماهنگی نهادها در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری منابع در حوزه ساخت و تجهیز بیمارستان

4- ساخت بیمارستان و طرح تحول نظام سلامت

2 ) استانداردهای بیمارستانی و مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانیHealthcare Management

1- سنجش وضعیت موجود وآسیب شناسی مدیریت بیمارستانها در حوزه برنامه ریزی و ساماندهی فضاهای درمانی

2- تعیین سیاستهای مدیریت بیمارستان و تبیین آنها به صورت قانون و مقررات باهدف یکسان سازی مدیریت بیمارستانها

3- نقش استانداردهای مدیریتی در خدمات بهداشتی درمانی

4- نوآوری در خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت منابع

5- برنامه ریزی مدیریتی اورژانس و حوادث غیر مترقبه و روشهای کاهش خطر بلایا

6- استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن و بیمارستانهای دوستدار ایمنی

7- بیمارستانهای سبز و دوستدار محیط زیست

8- استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها

9- استانداردهای مدیریت انرژی

3) طراحی و معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستانها

1- نقش نوآوریها و فن آوری های جدید پزشکی در وجوه کمی ، کیفی و انعطاف پذیری فضاهای داخلی بیمارستانها

2- استانداردهای طراحی کارآمد در بخش های تشخیصی و درمانی از نگاه مدیریت اثربخش فرآیندها

3- اصلاح فرآیند طراحی فضاهای درمانی و اجتناب از بکارگیری نقشه های تیپ

4- استاندارد های تاسیسات بیمارستانی در حوزه های برق ایمن ، سیستم های حفاظتی و اضطراری ، تصفیه هوا و تهویه مطبوع ، هوای مدیکال و گازهای طبی ، آتش نشانی ، کنترل هوشمند

5- روشهای ایجاد محیط ایمن برای بیماران و کارکنان موسسات پزشکی

6- طراحی بیمارستانها بر مبنای معماری اسلامی

7- بررسی مصالح نوین و تکنولوژی های برتر در ساخت بیمارستانها و زمینه سازی اجرای آنها

4) بیمارستانهای آیندهHospitals of the Future :

1- اتاقهای بستری و طراحی های مدرن

2- طراحی آینده ICU های ایمن

3- نوآوریها در معماری داخلی بیمارستانی

4- نوآوریها در سیستم های برق ، تهویه مطبوع و گازهای طبی بیمارستانها و موسسات پزشکی

5- پسماند، محیط زیست و بیمارستانهای آینده

6- بیمارستان های دیجیتال و یکپارچه با درنظر گرفتن زیرساختهای فن آوری اطلاعات IT

7- بیمارستانهای هوشمند Smart Hospitals

8- بیمارستانهای متحرک ( موبایل )

9- نوآوریها در تکنولوژی پزشکی و اثر متقابل آن بر طراحی و ساخت بیمارستان

10- چشم انداز ( Vision ) بیمارستان 2020

11- محیط الهام بخش و روح نواز در بیمارستان

12- نقش بخش اجتماعی بیمارستان در خدمات اقامتی و پس از درمان بیماران

5) مدیریت منابع و تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی ( Facilities Management)

1- آخرین تکنولوژیها و تکنیک های مدیریت منابع و تجهیزات (Facility Management) و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها

2- استراتژی های همکاری تیمی ( Team Engagement )

3- برنامه ریزی و طراحی امکانات و تجهیزات بیمارستانها (Healthcare Facility Planning )

4- نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات مدیریت امکانات و تجهیزات بیمارستانی

5- راهکارهای تامین الزامات نصب و نظارت بر نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات و تاسیسات

6- فیدبک های درمانی و لحاظ آنها در برنامه ریزی پشتیبانی و منابع بیمارستان

7- نقش مدیریت منابع در ارتقاء فرآیندهای بیمارستانی

8- مدیریت نگهداشت تجهیزات ، ساختمان و تاسیسات ، روشهای نگهداری پیشگیرانه (PM )

9- کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات بیمارستانها

10- نقش و جایگاه مدیریت و مهندسی امکانات و تجهیزات در ساختار و استراتژی بیمارستان

11- مدیریت دانش و بهره برداری از منابع و تجهیزات

12- ارکان چهارگانه (فضا،کارکنان ومشتریان، فرآیندها، تکنولوژی) وتعاملات آنها در مدیریت و مهندسی منابع و تجهیزات

13- چشم انداز و ماموریت بیمارستان و نقش مهندسی امکانات و تجهیزات

6) مشاوره طراحی ، ساخت و تجهیز موسسات پزشکی

1- تبیین نقش و ضرورت احداث و بهره برداری از بیمارستانهای تخصصی در توسعه و بهره برداری خدمات درمانی

2- نقش و وظایف مشاورین طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان

3- استانداردهای طراحی و ساخت بیمارستانها و قوانین و مقررات مرتبط

4- روشهای مدیریت و نظارت بر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان ، چالشها و راهکارها

5- مدیریت مالی ( هزینه های طراحی ، ساخت ، تجهیز و راه اندازی تا هزینه های نگهداری )

6- نحوه شناسایی پیمانکاران و تدارک کنندگان در ساخت وتجهیزبیمارستانها و روشهای نظارتی

7- نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانها

7) طراحی و به روز رسانی منابع و تجهیزات اورژانس و نقش آنها در حوادث و فوریتها

Designing & Upgrading Emergency Facilities

1- استانداردهای منطقه ای و بین المللی در طراحی بخش های اورژانس بیمارستانی

2- طراحی خط مشی ها و روشهای اجرایی بیمارستان با در نظر گرفتن سیر درمان و ارتقاء طراحی اورژانس

صفحه نخست
مقدمه
شعار و اهداف کنگره
محورهای کنگره
دبیرخانه کنگره
بیانیه پایانی
توضیحات و راهنمای ارسال مقاله
شرایط و نحوه ثبت نام
مقالات کنگره
اعضای کمیته علمی
دانلود فرم ثبت نام
تماس با ما
نامه های وزارتخانه ها درباره کنگره
اعضای شورای سیاست گذاری
دریافت گواهینامه
دریافت مطالب کنگره
اعضاء کمیته اجرایی
گزارش خبرگزاریهاواخبار کنگره
برنامه های دو روز کنگره
تصاویر دو روز کنگره

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.