SliderSliderSlider
ایونت رو

 

کد رویداد : 41403              
وضعیت : برگزار شده
تاریخ شروع : دوشنبه 30 مرداد 02 Mon 21 August 23
تاریخ پایان : جمعه 03 شهریور 02 Fri 25 August 23
قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از برگزار کننده و منبع رویداد، استعلام نمایید.
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان قزوین ، قزوین ، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین
Asia, Middle East, Iran, Qazvin Province, Qazvin
سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)
برگزارکننده : توسعه بازار ویرا
اطلاعات تماس : qazvinfairs@gmail.com
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه نمایشگاه( www.qifc.ir )

 بسته بندی

زمان برگزاری نمایشگاه بسته بندی چاپ تبلیغات و برند سازی قزوین - در محل نمایشگاه بین المللی قزوین  - در تاریخ 30 مرداد تا 3 شهریور ماه  1402 میباشد.

ایونت رو عضویت در ایونت رو گزارش اطلاعات اشتباه

رویداد های مرتبط


تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات، شامل زمان، مکان و... را پیگیری نمایید.